Servei de conserges i porters a:

 • Comunitat de veïns
 • Edificis d'oficines
 • Aparcaments
 • Hotels
 • Esdeveniments esportius
 • Fires, certàmens i grans esdeveniments
 • Serveis de vigilància i protecció de bens amb vigilants de seguretat
 • Vigilants de seguretat amb armes
 • Patrulles de vigilància a urbanitzacions i polígons industrials
 • Vídeo vigilancia
 • Servei de resposta d'alarmes (acuda)
 • Alarmes Anti-robatori i atracament
 • Detecció i extinció d'incendis
 • Circuit tancat de TV
 • Transmissions d'alarmes via ràdio
 • Central receptora d'alarmes
 • Vídeo vigilància
 • Custodia de claus
 • Protecció perimetral
 • Neteges generals
 • Neteja de vidres
 • Neteja amb màquina escombradora
 • Decapat abrillantat de sòls
 • Neteja i manteniment d'oficines, comunitats...
 • Neteja i conservació de col·lectivitats