Qualitat

EL GRUP BARNA PORTERS , fidel a la seva filosofia vol tenir sempre present un concepte molt important com a vehicle per assolir el nostre objectiu, “la qualitat en el servei”. Per el nostre Grup la qualitat es un eix funamental per dur a terme la bona prestacio en els seus serveis.

La confiança per sobre de tot:

  • Proximitat al client.

Limitem el nostre àmbit territorial a la CCAA amb el que tenim millor control dels nostres serveis, i alhora els nostres clients tenen accés directe a la direcció del grup, per si s’ha de prendre decisions complicades de forma urgent.

  • Control de qualitat a través del nostre Departament de Qualitat.

Avaluació continua de la nostra qualitat a través d’inspeccions periòdiques, tant controlant el servei i el personal, com establint mecanismes de feedback amb el client.

SERVIAP QUALITY: Amb aquesta eina tots tenim control directe dels standars de qualitat dels serveis. Des de la direcció fins els operaris, passant pels mateixos clients.

Els responsables de qualitat introdueixen dades en passar pels serveis i anoten les observacions a l’APP. El Director de Qualitat fa seguiment a l’hora de verificar les mesures correctives que es van aplicant.

Totes les actuacions van reportades via mail a tothom que vol ser informat.

El GRUP BARNA PORTERS disposa dels certificats ISO en:

SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT: ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: ISO 14001:2004

SISTEMA DE GESTIÓ SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL: ISO 45001:2018

SISTEMA DE GESTIÓ SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ: ISO 27001:2017.


Reconeixements

  • El GRUP BARNA PORTERS ha estat reconegut amb la medalla al mèrit policial amb distintiu blau per part del DEPARTAMENT D’INTERIOR de la GENERALITAT DE CATALUNYA.
  • El GRUP BARNA PORTERS és proveïdor oficial de la seguretat de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.
  • El GRUP BARNA PORTERS rep una placa del Cos Nacional de Policia per la bona col·laboració entre les empreses del GRUP BARNA PORTERS i el Cos Nacional de Policia.
  • Albert Mazo, Director General del GRUP BARNA PORTERS, ha estat reconegut en dues  MENCIONS HONORÍFIQUES, mencions entregades per els Consellers d'Interior de la GENERALITAT DE CATALUNYA.