Responsabilitat social

Barna Porters és un grup empresarial amb més de 20 anys d'experiència que sempre ha tingut en la responsabilitat social el seu eix fonamental d'actuació. Som conscients que la nostra activitat no només ha de generar resultats econòmics, ha de generar impactes positius en la societat, el medi ambient, el personal... Tenint amb compte això, la nostra organització ha desenvolupat les següents línies operatives d'actuació:


Grup Barna Porters reafirma el seu compromís any rere any per aconseguir la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes i més especialment des que el 2010 van ser aprovats el Pla d'Igualtat i el Pla de Conciliació de totes les empreses que conformen el grup.

De la mateixa manera Grup Barna Porters manifesta el seu rebuig i tolerància zero davant de qualsevol situació d'assetjament, especialment davant les actuacions que puguin derivar en assetjament sexual o per raó de sexe, la possible manifestació donaria lloc a l'aplicació del protocol corresponent, i a les mesures més contundents en cas de produir-se.

La missió d'aquest compromís viu i dinàmic és establir les bases d'actuació per no només donar compliment a la legislació espanyola vigent en aquest àmbit (Llei Orgànica 3/2007), sinó també avançar en la consecució i acceptació, com a part de la cultura corporativa de l'organització, del principi d'igualtat i no discriminació.


L'any 2014 s'ha creat un centre de formació per part d'una de les empreses de Grup Barna Porters. Es tracta de la mercantil BARNA PORTERS SEGURETAT, SL, que ha constituït el centre de formació BPS FORMACIÓ, el qual ha permès que des del mateix es pugui formar treballadors i treballadores de les empreses de tot el grup, quedant patent la seva aposta pel desenvolupament de les persones que formen part de l'organització, creant programes de formació ad hoc per al nostre personal, i contribuint directament, d'aquesta manera, a la formació i creixement del capital humà del nostre grup empresarial.


Grup Barna Porters ha aprovat confeccionat i subscrit un Codi Ètic i de Conducta Empresarial que té com a finalitat proporcionar a l'organització en general i als treballadors i les treballadores en particular, un instrument que presideixi la seva actuació i estableixi la deguda diligència a seguir en el seu acompliment professional i en la relació entre els / les mateixos / es i pel que fa a l'empresa, així com en les seves actuacions amb la clientela, l'accionariat, les administracions públiques i la societat en general.

 

Qualitat


Iso 9001

 

La certificació ISO 9001 des de l’any 2006 demostra que el nostre objectiu empresarial es basa en la qualitat del servei, la eficàcia i eficiència dels nostres processos i la voluntat constant de millora contínua i augment dela satisfacció dels nostres clients.


 

Medi Ambient


Medi Ambient

El compromís de la nostra organització amb el medi ambient queda palès mitjançant la certificació de totes les nostres activitats amb la Norma ISO 14001 des de l’any 2010. Aquesta gestió ens ha permès garantir un estricte compliment de la normativa ambiental, avaluar i minimitzar els nostres impactes ambientals i demostrar un sòlid desenvolupament ambiental.

 

 

Precenció de riscos laborals


Prevenció de riscos laborals

 

El nostre personal i la seva seguretat és un dels eixos estratègics de vital importància en la nostra organització. En aquest sentit, la nostra organització va més enllà del compliment de tots els requisits legals cercant una millora contínua en tota la gestió de la prevenció. És per això, que des de l’any 2014 disposem de la certificació OHSAS 18.001 que demostra el nostre compromís amb la prevenció de riscos laborals.

 

Pacte Mundial


Pacte MundialGrup Barna Porters és una de les empreses signants del programa del Pacte Mundial. El pacte Mundial és una iniciativa voluntària on les empreses es comprometen a alinear les seves estratègies i operacions amb 10 principis universalment acceptats en 4 àrees temàtiques: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i anti-corrupció. Pel número de participants, el Pacte Mundial és la iniciativa de ciutadania corporativa més gran del món.

 

Actuació social


El nostre grup conscient de l’ impacte en la societat desenvolupa iniciatives de col•laboració amb entitats sense ànim de lucre per fomentar la cooperació i la millora de l’entorn social:

 

ONG Bahati:


Bahati ONG

Bahati ong és una organització no governamental amb seu a Barcelona constituïda el 2012. Bahati és la continuació dels treballs de cooperació i desenvolupament del Dr. Albert Bossy, iniciats en 2005.

Ens centrem en països on hi ha greus riscos de salut associats a la manca d'eines per al diagnòstic de les malalties més perilloses durant el període gestacional.

Bahati depèn de fons privats.

La nostra visió és un Món on l'exercici de la maternitat comporti els mínims riscos. La nostra missió és contribuir a facilitar l'accés als mitjans de diagnòstic eficaços, equipant hospitals, i formant professionals del sector sanitari. Contribuïm a la reducció de la taxa de mortalitat materno-infantil.

Els principals centres sanitaris en els països en vies de desenvolupament no disposen d'equipament per al diagnòstic ecogràfic, ni personal habilitat per fer ecografies. Tractem de contribuir per a la solució d'aquesta problemàtica, allà on sigui viable. Efectuem una mitjana de 24.000 ecografies anualment, de les quals en un gran nombre de casos la patologia diagnosticada comprometia la vida de la mare i el fetus.

 

Cada minut  mor una dona al món per complicacions durant l'embaràs

 

ADIA ORG:

Adia ORG

ADIA és una organització no governamental fundada el 1998, sense ànim de lucre, sense afiliació política ni religiosa. Ens mantenim dins d'una línia d'actuació de respecte a la persona i basem les nostres creences i exigències dins el marc de respecte dels drets humans. ADIA es compromet amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, signat per l'ONU.

Més del 85% de les persones d'aquesta regió viuen de l'agricultura de subsistència i només un 24% té accés a l'aigua potable. Wukro és una població situada a la regió del Tigray, al nord d'Etiòpia i molt a prop de la frontera amb Eritrea. Agulae està situada a 11 km al sud de Wukro, Negash a uns 15 km al nord de Wukro i Alitena més al nord, a uns 7 km de la frontera amb Eritrea. La capital del Tigray és Mekele.

La superfície del Tigray és de 50.286 km2, la població total és de 4.206.500 habitants i la densitat és del 83,65 hab / km2. La població és majoritàriament tigrinya (94,98%), però també hi ha les minories amàric (2,6%), kunama (0,05%) i erob o saho (0,5%). El 95,5% són cristians ortodoxos, i el 4,1% són musulmans sunnites.

 

FUNDACIO ESCLESORI MULTIPLE (FEM). SOM SOCI EMPRESA:

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) és una entitatsenseànim de lucre que va néixerl’any 1989 a Barcelona i que treballa ambl’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquestamalaltia i destinar recursos a la recerca.

Per realitzar aquesta tasca, la Fundació està implantada a tot Catalunya i disposa de serveis de neurorehabilitació a Barcelona, Reus i Lleida i d’atenciódomiciliària a les comarques de Girona. A més, també ofereixserveis de formació, inserció laboral i serveid’acollida a les persones que acaben de ser diagnosticades. La creació del Centre Especial de Treball, el FEM-CET, permet que moltes persones amb EM es puguin integrar laboralment i els facilita una vida el mésnormalitzada possible.

La Fundació Esclerosi Múltiple té un projecteampli i ambiciós i, alhora, realista amb les necessitats de les persones amb EM i el seuentorn. Es tractad’unprojecte que s’haanatcreant i fent gran ambelsanys i que ens ha permèssensibilitzar la societat sobre aquestamalaltianeurològica que afecta més a les dones que alshomes i que es diagnostica principalment en persones jovesd’entre 20 i 40 anys. Des d’aquestprojecteanemafrontantnous reptes, posantl’accent en tot el col•lectiu de persones que pateixen EM i en el seu entorn.

FEM Fundació Esclerosi MúltipleL’aparició continuada en els darrersanys de tractaments nous, ha suposat una millora substancial en la qualitat de vida de les moltes persones afectades. Aquesta realitat ha suposat que la FEM denoti noves necessitats a les quals ha de donar resposta a través de serveis coml’atenció a les persones acabades de diagnosticar, l’atenció a les persones cuidadores o un serveid’assessorament legal.